1919. aastal asutatud Eesti Kunstimuuseum kogub ja tutvustab eesti kunsti keskajast tänapäevani. EKMi kuuluvad Kumu kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum ja Adamson-Ericu muuseum.

Kunstikogud

Eesti Kunstimuuseumi (EKM) hoole all on Eesti suurim kunstikogu, kuhu kuuluvad kunstiteosed keskaegsetest altariretaablitest nüüdiskunstini. Praegu ligi 60 000 kunstiteosest koosnev kollektsioon sai alguse EKMi loomisega aastal 1919 (tollal Tallinna Eesti Muuseum). Lisaks kunstile kogus muuseum sel perioodil ka muid esemeid, eelkõige etnograafilist materjali. 1920. aastate keskpaigast keskenduti kujutava kunsti ja kultuurilooliste esemete kollektsioneerimisele. 1926. aastal võeti vastu otsus, mille kohaselt pidi Tallinna Eesti Muuseum andma Eesti Rahva Muuseumile üle oma etnograafilised esemed ning saama Tartult vastu 19.–20. sajandi kunstiteosed. Tegelikkuses sai see vahetus teoks alles 1936. aastal.

Eesti Kunstimuuseumi kogud on leitavad Eesti Muuseumide Veebiväravas. EKMi kunstialane raamatukogu on kättesaadav andmebaasis www.ester.ee. Kõrgekvaliteediliste pildifailide kasutamiseks on pidevalt täienev digitaalkogu. Aastas vastame ligi tuhandele päringule eesti kunstnike ja kunstiteoste kohta, põhjalikuma ekspertiisi puhul aitab meie konserveerimisosakonna juures tegutsev kunstiekspertiisi teenus.

Loe edasi…