EKMi konverentsid ja seminarid

Konverentsid ja seminarid on Eesti Kunstimuuseumi igapäevase teadustöö osa ning toovad kokku oma ala spetsialiste nii Eestist kui väljastpoolt. Ühelt poolt motiveerivad konverentsid ja seminarid tõmbama joont alla kunstimuuseumi puudutavate teemade uurimise hetkeseisule, teisalt seadma uusi sihte. Eesti Kunstimuuseumil on oma kindel rahvusvaheliste konverentside rütm: aasta esimesel poolel toimub Kadrioru kunstimuuseumi kevadkonverents, teisel Kumu kunstimuuseumi sügiskonverents. Nende vahele jäävad Niguliste ja Adamson-Ericu muuseumi konverentsid ja filiaalides toimuvad seminarid. Muuseumi kogude uurimise seisukohalt olulisemad konverentside ettekanded publitseeritakse ajakirjas "Eesti Kunstimuuseumi toimetised".

Tulemas 2015: Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris. Kumu sügiskonverents 2015

2014

Kadrioru kunstimuuseum

Konverents „Kunstnik ja Kleio. Ajalugu kunstis 19. sajandil"
14.–15. veebruar 2014

Eesti Kunstimuuseum

Seminar „Tõmbejõud"*
Puuetega inimeste ligipääsetavus Eesti Kunstimuuseumis
Kumu auditoorium
6. veebruar kell 11.00–14.30

Seminar „Sõnastaja" Eesti muuseumihariduse muutuv mõistestik
Kumu auditoorium
21. märts 2014

Euroopa Muuseumifoorumi aastakonverents ja auhinnagala
14.–17. mai 2014

Eesti Kunstimuuseumi 100. juubelit ettevalmistav seminar nr 1
28. november 2014 Kadrioru kunstimuuseumis

Niguliste muuseum

Projekti „Rode lähivaates" seminarid
2013–2015

Kumu

Seminarisari: Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega
18., 25. september, 2. oktoober 2014